ΦΕΚ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΠΑΘΟΛΟΓΊΑΣ

 Συχνά διερωτώνται αρκετοί συμπολίτες μας, ποιος ο ρόλος του Παθολόγου και πότε προσφεύγουν σε αυτούς για να ζητήσουν Ιατρική Φροντίδα. Μπορείτε να βρείτε το πρόσφατο Νομοθέτημα (ΦΕΚ Β΄ 2856/05.07.2019) που ορίζει το ρόλο του Παθολόγου.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8IhofRqrFbnUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNtuKyommjpDQzDUmlK7hoDY2ye7BcnV1Vp9Bd6dcjO